Bemutatkozás

A Continus Nova Hulladékgazdálkodási és Vagyonkezelő  Kft. 2013. novemberében jött létre a Depónia Kft.-ből kiválással történő átalakulással. A kiválás célja a Hulladék törvénynek való megfelelés volt.

Fő tevékenységeink:

  • Ipari hulladékszállítás
  • Veszélyes hulladékszállítás
  • Egészségügyi hulladék átvétel és szállítás
  • Hulladékgazdálkodás

Társaságunk célja

Alapvető célunk a környezet hulladék által okozott terhelésének minimalizálása, szennyezésének elkerülése, a képződő hulladék mennyiségének és minőségének csökkentése. Mindezek érdekében a keletkező hulladék minél nagyobb arányú hasznosítására, a fogyasztás-termelés körforgásban való tartására törekszünk, s szorgalmazzuk az ehhez szükséges megfelelő feldolgozó háttéripar bővítését is.

Szakembereink rendelkeznek a veszélyes hulladékok szállításával (ADR) kapcsolatban felmerülő feladatok és problémák megoldásához szükséges szakismerettel és tapasztalattal.

Társaságunk az esetlegesen felmerülő környezeti károkra elkülönített alapot hozott létre, emellett környezetszennyezési és szolgáltatási biztosítással is rendelkezünk.

 

Adatközlés a KÖZTULAJDONBAN ÁLLÓ GAZDASÁGI TÁRSASÁGOK TAKARÉKOSABB MŰKÖDÉSÉRŐL SZÓLÓ 2009. ÉVI cxxii. TÖRVÉNY (Ktgt.) 2.§ alapján

Adatközlés a 2009. évi CXXII. Törvény (Ktgt.) 2.§ alapján